Ons beleid

Oké, hier is dan het langdradige stuk van de website. Kies gewoon uit de onderstaande lijst om het beleid te zien dat u wilt bekijken. En gewoon ter info - deze worden regelmatig bijgewerkt, dus is het waarschijnlijk een goed idee om ze af en toe opnieuw te lezen, voor alle zekerheid.

1. Inleiding

1.1. We streven ernaar om de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten te beschermen.

1.2. Dit beleid is van toepassing als we de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en gebruikers van onze diensten; met andere woorden, als we het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens vaststellen. ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door middel van verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of online ID, of naar een of meer specifieke factoren met betrekking tot de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.3. Wanneer u onze website gebruikt en met dit beleid instemt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid.

1.4. In dit beleid verwijzen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Fluid Branding Ltd. Raadpleeg artikel 11 voor meer informatie over ons.

2. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. In artikel 2 beschrijven we:

2.1.1. de algemene categorieën met persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

2.1.2. in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u verkrijgen: de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

2.1.3. de doelen waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

2.1.4. de juridische gronden voor de verwerking.

2.2. Gebruiksgegevens

We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten (‘gebruiksgegevens’) verwerken. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, doorverwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiesporen op de website, alsook informatie over de tijd, frequentie en patronen met betrekking tot uw gebruik van de dienst. Deze gegevens zijn afkomstig van Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bewaking en verbetering van onze websites en diensten.

2.3. Lead Data:

We kunnen gegevens over het gebruik van onze website en services van uw bedrijf verwerken (“Lead Data”). Deze gegevens kunnen uw IP adres, bedrijfsnaam, zakelijk telefoonnummer, e-mailadres en namen van belangrijke beslissingsnemers in uw bedrijf omvatten. De bron van deze data is Lead Forensics (http://www.leadforensics.com/). Lead Forensics volgt de activiteit op de website en voorziet ons van informatie over de bezoeker. Onder andere van het IP-adres van de bezoeker, de datum en duur van het bezoek en de bezochte webpagina's. De Lead Forensics-tool gebruikt IP-tracking voor het identificeren van bedrijven en maakt geen gebruik van cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Het zal nooit individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie onze website heeft bezocht. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om bedrijven te identificeren die mogelijk gebruik willen maken van onze producten en / of diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk onze onderneming laten groeien door het vormen van relaties met nieuwe klanten in een B2B-omgeving. Het nalevingsbeleid van Lead Forensics software-informatie kan hier worden bekeken (https://www.leadforensics.com/software-data-compliance/).

2.3.1 Lead Forensics 

Wij gebruiken Lead Forensics (https://www.leadforensics.com/) om de activiteit op onze website(s) bij te houden. Lead Forensics verschaft ons informatie over het IP-adres van de aanvragende computer, de datum, de duur van het bezoek van de gebruiker en de webpagina's die de gebruiker bezoekt. De Lead Forensics-tool gebruikt IP-tracking om bedrijven te identificeren en maakt geen gebruik van cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Het geeft geen en kan geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie onze website heeft bezocht. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om bedrijven te identificeren die mogelijk gebruik willen maken van onze producten en / of diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het laten groeien van ons bedrijf door relaties aan te gaan met nieuwe klanten in een B2B-omgeving. Lead Forensics 'Software Data Compliance-beleid kan hier worden bekeken (https://www.leadforensics.com/software-data-compliance/).   

2.3.2. GatorLeads van Spotler:

Wij gebruiken GatorLeads als onderdeel van de reeks marketingtools van Spotler om informatie over de bezoekers van onze website te verzamelen.

2.3.2.1. Automatisch: wanneer u op onze website surft, kunnen we informatie verzamelen over uw bezoek op onze website, uw gebruik van onze service en uw surfgedrag op het web.Die informatie kan uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browser-ID, uw browse-activiteit en andere informatie over uw interactie met onze website of dienst omvatten. Wij kunnen deze informatie verzamelen als onderdeel van logbestanden en door het gebruik van cookies of andere volgtechnologieën. Ons gebruik van cookies en andere volgtechnologieën wordt hieronder verder toegelicht (zie sectie 9). Om ervoor te zorgen dat onze potentiële klanten en klanten de meest relevante communicatie ontvangen, kunnen we enkele geautomatiseerde processen gebruiken om u berichten te sturen. Deze processen (zoals het scoren van leads en marketing op basis van gedrag) kunnen aangeven wat de inhoud van een marketing-e-mail kan zijn, of aangeven wanneer het beste moment is om contact met u op te nemen.

2.3.2.2 IP-adres opzoeken: wanneer u onze website bezoekt, zullen wij uw IP-adres registreren. Dit adres wordt vergeleken met openbare en eigen IP-adresdatabases om ons informatie over uw bezoek te verstrekken. Deze informatie kan de organisatie identificeren waaraan het geregistreerde IP-adres is gekoppeld, dit geldt niet voor individuen. In een beperkt aantal gevallen, d.w.z. eenpersoonsbedrijven, kan het mogelijk zijn om persoonlijke gegevens te identificeren op basis van openbaar beschikbare ICANN-gegevens.

2.3.2.3. Cookies, tracking & beacons: we kunnen verschillende technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website of service gebruikt. Dit kan door gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën, zoals pixels en web beacons voor het analyseren van trends, de website te beheren, bewegingen te volgen van gebruikers van de website en service, weergave van gerichte advertenties en verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel.

2.3.2.4. De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het laten groeien van ons bedrijf door relaties aan te gaan met nieuwe klanten en relaties te ontwikkelen met bestaande klanten in een B2B-omgeving.

2.4. Servicegegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt (‘servicegegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, bedrijfsinformatie en informatie met betrekking tot uw eisen, zodat wij de aan u aangeboden diensten kunnen vervullen. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om relevante goederen en/of diensten aan u aan te bieden en verkopen. De juridische basis voor deze verwerking betreft de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het, op uw verzoek, ondernemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan.

2.4.1 Individuele mailinggegevens: Bij bepaalde bestellingen moeten wij mogelijk namens u producten en / of diensten leveren aan personen. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn persoonlijke adresgegevens, namen en contactgegevens. Deze personen hebben geen contract met ons gesloten - deze gegevens worden verstrekt door u of uw werkgever. Wij treden op als verwerker van dergelijke gegevens, met u als verwerkingsverantwoordelijke. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons. Details over ons gegevensbewaarbeleid zijn te vinden in sectie 5. Individuele mailinggegevens zullen niet worden gebruikt voor enige andere verwerking dan vermeld in deze sectie (2.4.1). Ze worden niet verwerkt voor marketing- of prospect doeleinden.

2.5. Transactiegegevens

We kunnen informatie met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten (‘transactiegegevens’), verwerken als u deze met ons en/of via onze website aangaat. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw creditcardgegevens en de transactiegegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. De transactiegegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om de gekochte goederen en diensten te leveren en om deze transacties goed te registreren. De juridische basis voor deze verwerking betreft de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het, op uw verzoek, ondernemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, te weten ons belang met betrekking tot goed bestuur van ons bedrijf.

2.6. Marketinggegevens

We kunnen persoonsgegevens verwerken om onze producten en/of diensten te verkopen aan gebruikers van onze website en diensten (‘marketinggegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan ??uit naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, functietitel, branche, informatie over uw contactvoorkeuren en alle andere informatie die nodig kan worden geacht om producten en / of diensten effectief voor u op de markt te brengen en verder te verbeteren. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om u e-mailberichten te sturen of advertenties te tonen die bedoeld zijn om u diensten en / of producten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

We gebruiken ook Google Signals - een functie van Google Analytics. Google Signals koppelt de gegevens die het van onze website verzamelt met Google-gegevens van accounts van ingelogde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling, ten behoeve van advertentiepersonalisatie. Deze gegevens worden gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten te bieden in het gedrag van verschillende apparaten en kunnen locatie-, zoek- en YouTube-geschiedenis en gegevens van bepaalde Google Partner-sites omvatten. Ga naar https://myactivity.google.com/myactivity om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen voor bedrijfsgroei op basis van een business-to-business-bedrijfsmodel.

Wij kunnen de bovenstaande informatie verkrijgen;

2.6.1. Via u of uw werkgever: dit omvat informatie die door u is verstrekt via invulformulieren op onze website of bijbehorende bestemmingspagina's, of informatie die mondeling of schriftelijk is verstrekt.

2.6.2. Via prospect activiteiten: we kunnen informatie over u verkrijgen van externe bronnen, zoals openbare databases, gegevensservicebedrijven, sociale mediaplatforms, externe gegevensproviders en onze gezamenlijke marketingpartners.

Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat dergelijke derde partijen wettelijk zijn toegestaan ??of verplicht om dergelijke informatie aan ons bekend te maken.

Voorbeelden van de informatie die we van andere bronnen kunnen ontvangen, zijn onder meer: ??demografische informatie, apparaatinformatie (zoals IP-adressen), locatie, e-mailadres, contactnummer, technische gegevens en online gedragsgegevens (zoals informatie over uw gebruik van sociale-mediawebsites, paginaweergave-informatie, en zoekresultaten en links).

Wij gebruiken deze informatie, alleen of in combinatie met andere informatie (inclusief persoonlijke informatie) die we verzamelen, om ons beter in staat te stellen om u relevante marketing en inhoud te bieden en om u relevantere producten, functies en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

2.7. Personalisatiegegevens

We kunnen persoonlijke gegevens die op de bovengenoemde manieren zijn verkregen, verwerken om profielen op te bouwen over gebruikers van onze website en diensten ("Profielgegevens"). Deze gegevens kunnen het bedrijfstype, de functietitel, de afdeling, de branche, de leeftijd, het geslacht, informatie over het gebruik van onze website, algemene interesses en alle andere informatie omvatten die nodig kan worden geacht om ons producten en / of diensten te verbeteren en effectief voor u op de markt te brengen. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om ons een beter begrip te geven van hoe onze website en diensten worden gebruikt, en om ons in staat te stellen uw ervaring via de website te verbeteren en / of te personaliseren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze website en diensten en bedrijfsgroei.

2.8. Correspondentiegegevens

We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u aan ons verstrekt (‘correspondentiegegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit de inhoud van de communicatie en metagegevens met betrekking tot de communicatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de communicatie die u naar ons verzendt, via e-mail, telefonisch of via formulieren op onze website (waardoor de metagegevens worden gegenereerd). Deze gegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en voor onze eigen administratie. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten het juiste beheer van onze website en communicatie met gebruikers.

2.9. Publicatiegegevens

We kunnen de informatie verwerken die u publiceert via onze website of diensten (‘publicatiegegevens’). De publicatiegegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. Deze gegevens zijn afkomstig van de informatie die u verstrekt met betrekking tot onze producten en/of diensten, hetzij via e-mail of via kanalen zoals recensiediensten. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten het goede beheer van onze website en de groei van ons bedrijf via de publicatie van gecontroleerde recensies van klanten.

2.10. We kunnen al uw persoonsgegevens die in dit beleid staan vermeld verwerken als dat nodig is om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.11. We kunnen al uw persoonsgegevens die in dit beleid staan vermeld verwerken als dit nodig is om dekking van de verzekering te verkrijgen of te handhaven, om risico's te beheersen of om deskundig advies in te winnen. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.12. Naast de specifieke doeleinden waarvoor we mogelijk uw persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in artikel 2, kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken als deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

3.1. We kunnen uw persoonsgegevens aan een lid van onze bedrijfsgroep (te weten onze dochterondernemingen, ons holdingbedrijf en al diens dochterondernemingen) bekendmaken voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de doelen en conform de juridische basis die in dit beleid is beschreven.

3.2. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of deskundige adviseurs voor zover dat redelijkerwijs nodig is om de dekking van de verzekering te verkrijgen of te behouden, om risico's te beheersen, om deskundig advies te verkrijgen of om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

3.3. We kunnen gegevens aan onze leveranciers bekendmaken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om bestellingen te vervullen via onze diensten.

3.4. Met Fluid Rewards kunnen punten gespaard worden met elk geplaatste bestelling. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor cadeau’s en activiteiten. Deze service wordt uitgevoerd in opdracht van Fluid Branding door een externe partij, Incentivesmart.

3.4.1. Na het plaatsen van een bestelling worden klanten uitgenodigd deel te nemen aan deze service.

3.4.2. Klanten die zich aanmelden gaan er mee akkoord dat hun persoonlijke gegevens gedeeld worden met Incentivesmart.

3.4.3.  Het privacybeleid van Incentivesmart kan hier worden bekeken. (https://rewards.fluidbranding.com/privacy). 

3.5. Naast de specifieke openbaarmaking van persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 3, kunnen we uw persoonsgegevens ook openbaar maken als deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

4. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens

4.1. In dit artikel verstrekken we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2. We maken gebruik van faciliteiten van derden (zoals de hosting van onze website en online chatsoftware) in de Verenigde Staten van Amerika. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie hebben een "adequaatheidsbesluit" genomen (in het Verenigd Koninkrijk een "adequaatheidsverordening" genoemd) met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van dit land. Doorgiften naar dit land zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie. Meer informatie over deze beveiligingsmaatregelen kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar privacy@fluidbranding.com. 

4.3. We maken gebruik van faciliteiten van derden (zoals onze aanvullende grafische studio-service, Binated) in India. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen (in het Verenigd Koninkrijk een "adequaatheidsverordening" genoemd) met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van dit land. Doorgiften naar dit land zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie. Meer informatie over deze beveiligingsmaatregelen kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar privacy@fluidbranding.com. 

4.4. U erkent dat de persoonsgegevens die u via onze website of diensten verzendt voor publicatie via internet wereldwijd beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

5. Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

5.1. Dit artikel beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens; dit beleid en deze procedure zijn ontworpen om te helpen garanderen dat we aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens voldoen.

5.2. Persoonsgegevens die we voor enig doel of voor enige doelen verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doelen nodig is.

5.3. We zullen uw persoonsgegevens als volgt bewaren:

5.3.1. Persoonsgegevens zullen door Fluid Branding worden bewaard zolang er een legitieme zakelijke noodzaak is om deze te bewaren, tenzij in deze clausule anders wordt vermeld. Dit kan zijn vanwege de noodzaak voor gebruik ervan, zoals administratie, analyse en rapportage.

5.3.2. Gegevens van Google Analytics zullen overeenkomstig ons beleid voor het bewaren van gegevens maximaal 50 maanden na de laatste sessie van de gebruiker op onze website worden bewaard.

5.3.3. Een kopie van ons beleid voor het bewaren van gegevens is op verzoek verkrijgbaar en kan worden verkregen via privacy@fluidbranding.com. 

5.4. Zoals in artikel 7.5 staat vermeld, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd. Raadpleeg artikel 7.5 in dit beleid voor meer informatie over het recht op verwijdering.

5.5. Niettegenstaande de overige bepalingen in dit artikel kunnen we uw persoonsgegevens bewaren als dit bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Wijziging van dit beleid

6.1. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. We adviseren u om deze pagina af en toe te raadplegen om er zeker van te zijn dat u eventuele wijzigingen in dit beleid accepteert.

6.2. We kunnen u via e-mail informeren over wijzigingen in dit beleid.

7. Uw rechten

7.1. We hebben in dit artikel de rechten samengevat die u hebt op grond van wetgeving inzake de bescherming van gegevens. Sommige rechten zijn ingewikkeld en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. We adviseren u daarom om de relevante wetten en richtlijnen van de wetgevende instanties te lezen voor een volledige verklaring van deze rechten.

7.2. Uw belangrijkste rechten op grond van wetgeving inzake de bescherming van gegevens zijn:

7.2.1. Het recht van toegang;

7.2.2. Het recht op rechtzetting;

7.2.3. Het recht op gegevenswissing;

7.2.4. Het recht op beperking van de verwerking;

7.2.5. Het recht van bezwaar tegen de verwerking;

7.2.6. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

7.2.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie; en

7.2.8. Het recht om toestemming in te trekken.

7.3. U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens en bepaalde aanvullende gegevens te vragen. De aanvullende gegevens bestaan uit details over de doelen van de verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. We zullen u een kopie van uw persoonsgegevens geven mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad. De eerste kopie zal kosteloos worden verstrekt, maar voor extra kopieën kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht.

7.4. U hebt het recht om onnauwkeurige gegevens over u te laten rechtzetten en, met inachtneming van de doelen van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

7.5. U hebt in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens zonder vertraging te laten wissen. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doelen waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in, u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van toepasselijke wetten inzake de bescherming van gegevens, de verwerking is gericht op direct marketing en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er gelden echter uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. De algemene uitzonderingen betreffen bijvoorbeeld uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, naleving van een wettelijke verplichting of het indienen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim.

7.5.1. Het kan maximaal 28 dagen duren voordat een dergelijk verzoek tot het wissen van gegevens in onze systemen is doorgevoerd.

7.6. U hebt in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Er is sprake van deze omstandigheden als u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, als de verwerking onwettig is maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens, als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen van onze verwerking maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim en als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking en dat bezwaar wordt geverifieerd. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen deze echter alleen verwerken met uw toestemming, voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of voor belangrijke openbare belangen.

7.7. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de juridische basis voor de verwerking bepaalt dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang, om enig officieel gezag dat op ons berust uit te oefenen of vanwege legitieme belangen die door ons of een externe partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we de verwerking van persoonsgegevens stoppen tenzij we overtuigende juridische gronden voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of tenzij de verwerking nodig is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.8. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (inclusief voor het maken van profielen voor direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel stoppen.

7.9. Voor zover de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens bestaat uit

7.9.1. toestemming, of

7.9.2. dat de verwerking nodig is voor uitvoering van een contract waarvoor u een partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan, en dergelijke verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte indeling te ontvangen die door een machine kan worden gelezen. Dit recht geldt echter niet wanneer het een negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

7.10. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op wetten op het gebied van gegevensbescherming. In het Verenigd Koninkrijk betreft dit het Information Commissioner's Office (ICO).

7.11. U hebt, voor zover uw toestemming de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

7.12. U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door uw schrijven te richten aan onze geregistreerde maatschappelijke zetel.

8. Over cookies

8.1. Een cookie is een bestand dat een identificator (een tekenreeks met letters en cijfers) bevat, dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De ID wordt daarna elke keer als de browser een pagina van de server opvraagt teruggezonden.

8.2. Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn. Een permanent cookie zal door een webbrowser worden opgeslagen en blijft tot de ingestelde vervaldatum geldig tenzij de gebruiker het cookie voor de vervaldatum verwijdert. Een sessiecookie zal daarentegen vervallen nadat de sessie van de gebruiker is afgesloten, als de webbrowser wordt gesloten.

8.3. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie waardoor een gebruiker wordt geïdentificeerd, maar persoonsgegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verzameld via cookies.

9. Cookies die op onze website worden gebruikt

9.1. Wij en onze dienstverleners gebruiken cookies. Deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt.

9.2.  Hieronder staat een overzicht van cookies die door onze website worden geplaatst als u browset, inclusief informatie over de externe partij die de cookie plaatst (indien van toepassing) en een uitleg over het doel:

Organisatie Geplaatste cookies Doel/uitleg
Fluid Branding Ltd. FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
  PHPSESSID Your session ID on the server.
  GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
  STF Information on products you have emailed to friends.
  STORE The store view or language you have selected.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
  MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
  X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
  MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
  MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
  fb_visitor_id, analytics_client_id, track_entry, track_referer, track_source, track_sourceid Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren en de werking en gebruikerservaring van de website verbeteren. Ze laten ons ook weten hoe gebruikers op onze website komen.
Google _dc_gtm_UA-#######-# Eigenaars van websites kunnen met Google Tag Manager scripts van externe partijen op hun website inschakelen. Wij gebruiken Google Tag Manager om bepaalde websitefuncties van externe partijen, zoals Olark Chat, in te schakelen.
  _ga, _gali, _gat_UA-#######-#, _gid Google Analytics gebruikt cookies om te bepalen welk domein moet worden gemeten, om unieke gebruikers te herkennen en om pagina's die ze bezoeken en andere informatie over hun gedrag te registreren.
  IDE Google gebruikt cookies om advertenties op andere locaties op het internet weer te geven op basis van de producten die u op bepaalde websites bekijkt. Dit wordt ‘remarketing’ genoemd en is het doel van dit cookie.
Bing _uetsid, MUID, MUIDB Dit cookie wordt gebruikt om het websitebezoek te volgen en de prestaties van marketingactiviteiten buiten de website via Bing te controleren.
Olark _gat_olark, _ok, _okbk, _okck, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid Olark plaatst deze cookies, zodat we onze livechatfunctie op de website kunnen aanbieden.
Spotler wow.session wow.session is een essentiële cookie met een sessielevensduur. Dit is een IIS Session Code Standard-sessiecookie die door de webserver wordt aangeboden.
  wow.anonymousid wow.anonymousid is een Analytics-cookie met een levensduur van 2 jaar. Dit is een anonieme bezoekers-ID. De cookie slaat geen gebruikersgegevens op, maar slaat alleen het actieve menuknooppunt op via post-back.
  wow.schedule wow.schedule is een essentiële cookie met een sessielevensduur. Dit is een Load Balance Session Queue Standard sessiecookie die door de webserver wordt aangeboden.
  wow.utmvalues wow.utmvalues ??is een Analytics-cookie met een sessielevensduur. Deze cookie slaat de UTM-waarden voor de sessie op. De cookie slaat geen gebruikersgegevens op, maar slaat alleen het actieve menuknooppunt op via post-back.
  wow.trackingdata wow.trackingdata is een marketingcookie met een sessielevensduur. Dit is een gecodeerde GatorMail-identificatiecookie die alleen wordt gebruikt door GatorMail-integratie, zodat GatorLeads e-mailcontacten kent die de website bezoeken.
  wow.data wow.data is een Analytics-cookie met een levensduur van 2 jaar. Dit is een gecodeerde GatorMail-identificatiecookie die alleen wordt gebruikt door GatorMail-integratie, zodat GatorLeads e-mailcontacten kent die de website bezoeken.
Ruler Analytics __racnt, __racplx0, __rafm, __rasel0, __rasesh, __ratel0 Ruler Analytics plaatst cookies die ons helpen om te bepalen hoe de website wordt gebruikt en hoe gebruikers op de website komen, zodat we de gebruikerservaring en onze marketingactiviteiten kunnen verbeteren.
Linkedin bcookie, BizoID, bscookie, lang, lidc, UserMatchHistory LinkedIn stelt cookies in, zodat het bedrijf advertenties op zijn eigen platform kan weergeven op basis van inhoud die u elders op het internet hebt weergegeven. LinkedIn koppelt gebruikers van de dienst die op onze website zijn geweest en levert dienovereenkomstig advertenties voor onze website.
Facebook fr Facebook stelt cookies in, zodat het bedrijf advertenties op zijn eigen platform kan weergeven op basis van inhoud die u elders op het internet hebt weergegeven. Facebook koppelt gebruikers van de dienst die op onze website zijn geweest en levert dienovereenkomstig advertenties voor onze website.
Youtube PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC We sluiten af en toe video's van YouTube in op onze website. Deze cookies worden door YouTube geplaatst en gebruikt voor de functionaliteit van deze video's.

 

10. Cookies beheren

10.1. U kunt in de meeste browsers cookies weigeren en verwijderen. U vindt echter actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies via de volgende koppelingen:

10.1.1. Google Chrome: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

10.1.2. Firefox: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

10.1.3. Opera: Raadpleeg hier meer informatie: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ Internet Explorer: Raadpleeg hier meer informatie:

10.1.4. Internet Explorer: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

10.1.5. Safari: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.apple.com/kb/PH21411

10.1.6. Edge: Raadpleeg hier meer informatie: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

10.2. Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze website. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

11. Onze bedrijfsgegevens

11.1. Onze website is eigendom van en wordt beheerd door Fluid Branding Ltd.

11.2. We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 05867605. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te ESAM, Carluddon Technology Park, Carluddon, St Austell, PL26 8WE.

11.3. U kunt contact met ons opnemen:

11.3.1. via de post, aan het bovenvermelde postadres;

11.3.2. via het contactformulier op onze website;

111.3.3. telefonisch, via het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd; of

11.3.4. via e-mail (enquiries@fluidbranding.com). 

12. Contactgegevens voor gegevensbescherming

12.1. Fluid Branding is niet wettelijk verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, maar alle vragen met betrekking tot privacy en wetten op het gebied van gegevens kunnen worden gericht aan privacy@fluidbranding.com.

Ethisch beleid en gedragscode

Achtergrond

Fluid Branding vind het belangrijk om sociaal en ethisch een voorbeeldrol te vervullen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die deelnemen aan de productie en de ondersteuning van onze producten en diensten wereldwijd. Wij zijn van mening dat mensen van wie hun werk bijdraagt aan ons succes de fundamentele rechten van de mens niet mag worden ontzegd, noch dat zij gedwongen mogen worden op enige wijze lichamelijk of geestelijk schade te ondervinden.

Doel

Fluid Branding verwacht van werkgevers dat zij fundamentele mensenrechten respecteren en dat ze hun medewerkers redelijk en met respect behandelen. Om onze positie aan onze eigen medewerkers, onze leveranciers en alle andere betrokken partijen duidelijk te maken, hebben wij een ethisch beleid geformuleerd.

Toepassing

Het ethisch beleid is van toepassing op Fluid Branding-activiteiten en Fluid Branding-leveranciers. Wij vragen al onze leveranciers om een Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code of Conduct te ondertekenen.

 


1. Een arbeidsrelatie moet een vrije keuze zijn

1.1. Er is geen gedwongen, horige of onvrijwillige gevangenisarbeid.

1.2. Werknemers zijn niet verplicht om "borg" te betalen of hun identiteitspapieren bij hun werkgever in te leveren en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.

2. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd

2.1. Werknemers hebben zonder onderscheid het recht om lid te worden van of om een vakbonden van hun eigen keuze op te richten en om collectief te onderhandelen.

2.2. De werkgever heeft een open houding ten opzichte van de activiteiten van vakbonden.

2.3. Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben gelegenheid hun representatieve functies uit te voeren op de werkplek.

2.4. Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wordt beperkt door de wet, zal de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen faciliteren en niet hinderen.

3. Werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch

3.1. Een veilige en hygiënische werkomgeving wordt geboden, rekening houdend met de heersende kennis van de sector en van eventuele specifieke risico's. Adequate maatregelen moeten worden genomen om ongevallen en schade voor de gezondheid die daaruit voortvloeien te voorkomen door de oorzaken van gevaar inherent aan de werkomgeving te minimaliseren voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

3.2. Werknemers ontvangen regelmatige en gedocumenteerde opleidingen voor gezondheid en veiligheid en dergelijke opleidingen moet worden herhaald voor nieuwe of opnieuw ingehuurde werknemers.

3.3. Toegang tot schone toiletten en drinkwater, en, in voorkomend geval, sanitaire voorzieningen voor de opslag van voedsel worden verstrekt.

3.4. Accommodaties, indien aanwezig, zijn schoon, veilig, en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemer.

3.5. Het bedrijf dat zich houdt aan de norm wijst de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid toe aan een vertegenwoordiger van de hoogste leidinggevenden.

4. Kinderarbeid wordt niet gebruikt

4.1. Er zal geen nieuwe werving zijn van kinderarbeid.

4.2. Bedrijven zullen beleid en programma's ontwikkelen en uitvoeren die ervoor zorgen dan kinderen die arbeid verrichten in staat worden gesteld om onderwijs te volgen en voort te zetten totdat hij/zij niet langer een kind is; "kind" en "kinderarbeid" wordt gedefinieerd in de bijlagen.

4.3. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden te werk worden gesteld.

4.4. Dit beleid en de procedures moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante IAO-normen.

5. Lonen en arbeidsvoorwaarden

5.1. Lonen en sociale bijdragen voor een standaard werkweek komen minimaal met landelijke wettelijke normen overeen of zijn conform normen in de sector als dit hoger is. In elk geval dienen de lonen altijd voldoende te zijn om aan de basisbehoeften te voldoen en om een bepaalde hoeveelheid vrij besteedbaar inkomen te verschaffen.

5.2. Alle werknemers moeten worden voorzien van schriftelijke en begrijpelijke informatie over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot lonen en over de bijzonderheden van hun loon voor loonperioden voordat zij in dienst treden.

5.3. Inhoudingen op het loon als tuchtmaatregel zijn niet toegestaan, noch zal een inhouding op het loon die niet voorzien is in de landelijke wetgeving worden toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen dienen te worden gedocumenteerd.

5.4. Wij adviseren dat alle werknemers met dezelfde ervaring en kwalificaties een gelijke verloning ontvangen.

6. Werktijden zijn niet buitensporig

6.1. Werkuren voldoen aan de nationale wetten, of industriestandaarden indien deze meer bescherming bieden.

6.2. In ieder geval zullen werknemers niet op regelmatige basis worden verplicht om meer dan 48 uur per week te werken en krijgen zij gemiddeld ten minste één vrije dag voor elke werkperiode van 7 dagen. Overwerk is vrijwillig en mag niet meer zijn dan 12 uur per week, mag niet op een regelmatige basis worden vereist en wordt altijd gecompenseerd tegen een hoger tarief.

7. Discriminatie is niet toegestaan

7.1. Er is geen discriminatie bij werving, vergoeding, toegang tot opleidingen, promotie, beëindiging van dienstverband of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging.

8. Reguliere arbeid wordt aangeboden

8.1. Verrichte werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op basis van erkende arbeidsverhouding volgens landelijke wetgeving en praktijken.

8.2. Verplichtingen aan werknemers in het kader van arbeid of wet- en regelgeving die voortvloeien uit reguliere arbeidsverhouding zullen niet worden omzeild door contracten van uitsluitend arbeid, onderaanneming, thuiswerkafspraken, of via het leerlingwezen waarbij geen echte intentie is om vaardigheden over te dragen of regelmatig werk te verschaffen; noch zullen dergelijke verplichtingen worden omzeild door het overmatig gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van de arbeidsrelatie.

9. Geen zware of onmenselijke behandeling is toegestaan

9.1. Fysiek geweld of tuchtmaatregelen, de dreiging van lichamelijk misbruik, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of andere vormen van intimidatie zijn verboden.

Beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) onze toewijding aan duurzaam ondernemen

Fluid Branding wil op een verantwoorde en duurzame manier ondernemen. Dit is ons beleid voor onze bedrijfsvoering en onze algemene aanpak van de vijf belangrijkste gebieden van duurzaam ondernemen: Mensen, Gemeenschappen, Ethiek, Milieu en Kwaliteit.

MVO en duurzaamheid zijn termen die vaak worden gebruikt en vaak verkeerd worden begrepen. Het zijn ook snel veranderende begrippen - voortdurend onderhevig aan aanpassingen omdat de wereldwijde kennis van deze gebieden verbetert en de normen hoger worden. Daarom zullen wij niet beweren dat wij alle antwoorden hebben. Maar wij geloven dat wij de juiste benadering en de beste bedoelingen hebben - en wij veranderen en verbeteren ons bedrijf steeds wanneer nieuwe ideeën ons betere manieren van werken geven. Wanneer klanten met Fluid Branding werken, zullen wij ervoor zorgen dat zij op ons kunnen vertrouwen dat wij kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten en oplossingen bieden - veilig binnen de grenzen van dit beleid geleverd, met bescherming van zowel hun merk en reputatie als de onze.

1. Onze mensen

Fluid Branding is gepassioneerd over mensen en is ervan overtuigd dat wij alleen door goed opgeleid, bevoegd en gemotiveerd personeel, die ook genieten van hun werk bij ons, kunnen voldoen aan onze zakelijke doelstellingen. Wij willen een eerlijke en gerespecteerde werkgever zijn, die ook gewaardeerd wordt door zijn werknemers.

Onze toezegging:

"Fluid Branding biedt eerlijke en gelijke kansen op werk voor iedereen - ongeacht geslacht, ras, religie of leeftijd. Wij bieden een kwalitatief goede werkomgeving met comfortabele voorzieningen, de meest geschikte technologie en apparatuur, en individuele aandacht voor carrièreplanning en opleiding. Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Wij willen niet alleen voldoen aan de geldende wetgeving, maar deze ook overtreffen. Wij communiceren waarden en doelstellingen van ons bedrijf op correcte wijze en raadplegen onze medewerkers over alle relevante kwesties."

2. Onze gemeenschap

Wij willen onze bedrijfsactiviteit altijd volgens de hoogste normen uitvoeren. Dit geldt ook onze opstelling ten aanzien van de gemeenschap waarin wij actief zijn en andere organisaties met wie wij in contact komen. In onze plaatselijk omgeving willen wij actief betrokken zijn bij maatschappelijke projecten en initiatieven, zakelijke begeleiding en liefdadigheidsprojecten. En we breiden onze waardeketen uit naar de plaatselijke economie en de gemeenschap. Wij willen constructief betrokken zijn en onze activiteiten zodanig vorm geven dat ons bedrijf altijd een gewaardeerde bijdrage levert aan de plaatselijke gemeenschap.

Onze toezegging:

"Fluid Branding hecht waarde aan onze plaatselijke gemeenschap, waarin wij eerlijk en op diepgaande manier moeten investeren en teruggeven. Wij willen uiteindelijk aantonen dat onze gemeenschap verbetert omdat Fluid Branding als bedrijf deel uitmaakt van de gemeenschap."

3. Onze ethiek

Wij zullen de hoogst mogelijke bedrijfsethiek in al onze relaties met leveranciers toepassen, gericht op integriteit, professionaliteit en normen. Een belangrijk aspect van ons werk is het inkopen van materialen in de overzeese markten. In de landen waar wij inkopen zullen wij dezelfde hoge normen toepassen die wij in ons eigen land toepassen, met extra zorgvuldigheid ten opzichte van de relevante extra risico's.

Onze toezegging:

"Alle Fluid Branding personeel, verantwoordelijk voor relaties met leveranciers, moeten worden opgeleid voor en zich houden aan de "Persoonlijke ethische code" van het Chartered Institute of Purchasing and Supply. Alle leveranciers van Fluid Branding moeten, voordat zij de status van "erkende leverancier" bereiken, voldoen aan de eisen van de Fluid Brandings "EEQ (Ethical, Environment & Quality) Commitment." Het ethische element van deze toezegging streeft naar normen binnen de SA8000-accreditatie door Social Accountability International, de toonaangevende internationale norm voor ethische naleving. Verder zullen onaangekondigde audit-programma's worden uitgevoerd door Fluid Branding en onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende instanties om te verzekeren dat de voorschriften in de "EEQ Commitment" naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

4. Ons milieu

Fluid Branding streeft ernaar duurzaam te werken om onze impact op het milieu te minimaliseren. Wij gebruiken een proces van continue verbetering om snel te reageren op nieuwe advieze en wij zullen altijd proberen om de nieuwste normen toe te passen.

Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Intern manifesteert deze aanpak zich door het intelligente en minimale gebruik van grondstoffen zoals energie en water, effectieve afvalverwerking, en het bevorderen van multi-materiële recycling. Wij zullen nooit afval dumpen.

Van onze leveranciers verwachten wij vergelijkbare waarden en aanpak op dit gebied. Wij overleggen met klanten over milieuvriendelijke, positieve alternatieven bij het ontwikkelen van promotieartikelen. En we vragen een continue focus met vervoerspartners over programma's om de uitstoot te verminderen.

Ons toezegging:

"Fluid Branding werkt volgens de normen van ISO 9001, de internationaal aanvaarde norm voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectief Quality Management System."

5. Onze kwaliteit

Fluid Branding erkent dat Kwaliteit de hoeksteen is van ons bedrijf. Zonder het leveren van kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de producten kunnen wij niet duurzaam functioneren.

Onze toezegging:

"Intern hebben alle Fluid Branding managers kwaliteit-georiënteerde SMART-doelstellingen voor hun afdelingen, die zij regelmatig bijstellen, analyseren en beoordelen. Product sourcing-kwaliteit omvat zowel Quality Assurance als Quality Control. QA is het "inbouwen" van kwaliteit vóór productie door het uitvoeren van relevante testen van producten volgens relevante normen. QC is de post-productie controle van dat proces om de kans dat ondermaatse productkwaliteit de consument bereikt, te minimaliseren. Audit logs van QA en QC controles wordt ingezet voor alle sourcing-activiteiten. "

Dit beleid geldt voor alle activiteiten op onze kantoren.

Fluid Branding Limited levert promotionele producten voor alle bedrijfstakken. Het Verenigd Koninkrijk en Midden-Europa zijn de belangrijkste markten. Wij erkennen dat al onze activiteiten invloed hebben op het milieu en wij maken ons hard om negatieve effecten te minimaliseren en processen te optimaliseren.

Dit doen wij op de volgende manieren:

 • Het naleven of overtreffen van geldende milieuwetgeving.

  Streven naar continue verbetering en toetsing van mogelijke milieueffecten van alle activiteiten in de levering van promotieartikelen.

  Streven naar hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen, waar mogelijk, in plaats van afvalverwijdering.

  Streven naar voortdurende verbetering van milieuprestaties door het formuleren van doelstellingen en streefcijfers in de keuze van nieuwe productlijnen.

  Ervoor zorgen dat medewerkers en aannemers zich bewust zijn van milieu-prestatie-eisen, en opgeleid en bekwaam zijn in milieuaangelegenheden.

  Leveranciers, aannemers en andere zakelijke partners beïnvloeden om beste praktijken voor milieu vast te stellen of zich toeleggen op gelijkwaardige milieunormen.

  Dialoog met leveranciers om hun deelname aan beste praktijken voor het milieu aan te moedigen.

  Communiceren en in gesprek treden met de betrokken partijen.

  Produceren van milieujaarverslagen om de vooruitgang van werknemers, toezichthouders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden te documenteren.

  Dit beleid communiceren we naar alle medewerkers. Iedereen heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten om aan de eisen van dit beleid te voldoen. En we nodigen iedereen uit om ideeën aan te dragen.

Daarnaast werkt Fluid Branding Limited in overeenstemming met de 'Motion 144 - Ethical Trading' (zoals besproken op de UNISON Conference 2004) met betrekking tot duurzame ontwikkeling, die gericht is op de volgende aspecten: verbetering van de levenskwaliteit, sociale rechtvaardigheid en billijke handelsvoorwaarden, vermijden van overbelasting van het milieu, zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en actieve deelneming door iedereen.

Matt Franks en Miles Lovegrove - Directors

Februari 2014

Dit document is op aanvraag beschikbaar.

In de meeste gevallen kunnen we een sample, een voorbeeldproduct, leveren van de promotionele producten die u op onze site vind. Een sample kan u kan u een beter idee geven van het eindproduct en u helpen bij het besluitvormingsproces. U kunt om een sample vragen.

Als u een bestelling bij ons plaatst, zijn voorbeeldproducten in de meeste gevallen gratis. Heeft u na 30 dagen nog geen bestelling bij ons geplaatst, dan sturen wij u een factuur voor de sample. Een sample van kostbare producten brengen wij altijd in rekening, ook als u een bestelling plaatst.

Onze producten komen uit de hele wereld. Vanwege de hoge kosten voor logistiek en verzending kunt u de producten niet retourneren.

Voor de samples rekenen wij de basisprijs (incl BTW), plus verzendkosten.

Ons WEEE-registratienummer is - WEE / CB4238XX.

WEEE staat voor Waste Electricals and Electronic Equipment. Als u een producent bent van elektrische apparatuur, bent u wettelijk verplicht om aan de compliance-regeling te voldoen.

Statement against slavery and human trafficking

Introduction

This statement is made on behalf of Fluid Branding Ltd pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 (‘The Act’) and constitutes our Anti-Slavery and Human Trafficking Statement for the financial year ended July 2018.

Fluid Branding Ltd is committed to social and environmental responsibility and at all times tries to ensure that our supply chains are free from forced labour slavery and human trafficking.

Organisation Structure

Fluid Branding Ltd is one of the UK’s largest distributors of promotional merchandise. We have offices across the UK, Ireland, Malta and Amsterdam as well as a US Partnership.

Supply Chains

Our supply chains include the sourcing and distribution of promotional products and apparel suitable for all promotional marketing requirements.

Our Policies on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no modern slavery, servitude and forced compulsory labour or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our Anti-Slavery policy reflects our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chains.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

We are confident that we have a robust system for monitoring our supply chain and we have a zero tolerance for any factory that may be found to be engaged in human trafficking and slavery.

We require our suppliers to abide by our code of conduct. We also conduct factory inspections and audits, which include criteria related to unacceptable labour practices embodied in the Act.

As part of our initiative to identify and mitigate risk we have in place systems to:

 • Identify and assess potential risk areas in our supply chains
 • Mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains
 • Monitor potential risk areas in our supply chains
 • Encourage the reporting of concerns and the protection of whistle blowers

Risk Assessment

We consider that the main areas at risk of Modern Slavery at Fluid Branding Ltd are our workforce, subcontractors and suppliers, and that the risk of Modern Slavery occurring in any of these areas is being proactively managed through the efforts of the Anti-Slavery Compliance Team and the measures described in this Statement.

Supplier Adherence to our Values

We have a zero tolerance to slavery and human trafficking. To ensure all those in our supply chain and suppliers comply with our values or ethics we have in place a supply chain compliance programme.

We have a dedicated compliance team, which consists of involvement from the following departments:

 • Procurement
 • Human Resources

Further Steps

We will continue to keep under review our internal processes to identify what further steps can be taken to ensure that our obligations under the Act are met and that our Anti Slavery Policy is effectively implemented and complied with, so as to ensure that there is no slavery or human trafficking in any part of our business.

Some of the specific measures we are considering include:

 • Enhancing our employee verification checks to minimise the risk of slavery
 • Continuing to review our procurement processes to consider what, if any, adjustments might be made to further reduce the level of risk of slavery and human trafficking in our supply chains
 • Considering what KPIs may be appropriate for us to adopt

This document outlines Fluid Branding's various policies. For our Terms & Conditions, please click here.