Privacybeleid

1 INLEIDING
1.1 We streven ernaar om de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten te beschermen.
1.2 Dit beleid is van toepassing als we de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en gebruikers van onze diensten; met andere woorden, als we het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens vaststellen. ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door middel van verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of online ID, of naar een of meer specifieke factoren met betrekking tot de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
1.3 Wanneer u onze website gebruikt en met dit beleid instemt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid.
1.4 In dit beleid verwijzen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Fluid Branding Ltd. Raadpleeg artikel 11 voor meer informatie over ons.
2 HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
2.1 In artikel 2 beschrijven we:
2.1.1 de algemene categorieën met persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;
2.1.2 in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u verkrijgen: de bron en specifieke categorieën van die gegevens;
2.1.3 de doelen waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en
2.1.4 de juridische gronden voor de verwerking.
2.2 Gebruiksgegevens
We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten (‘gebruiksgegevens’) verwerken. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, doorverwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiesporen op de website, alsook informatie over de tijd, frequentie en patronen met betrekking tot uw gebruik van de dienst. Deze gegevens zijn afkomstig van Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bewaking en verbetering van onze websites en diensten.
2.3 Lead Data
We kunnen gegevens over het gebruik van onze website en services van uw bedrijf verwerken (“Lead Data”). Deze gegevens kunnen uw IP adres, bedrijfsnaam, zakelijk telefoonnummer, e-mailadres en namen van belangrijke beslissingsnemers in uw bedrijf omvatten. De bron van deze data is Lead Forensics (http://www.leadforensics.com/). Lead Forensics volgt de activiteit op de website en voorziet ons van informatie over de bezoeker. Onder andere van het IP-adres van de bezoeker, de datum en duur van het bezoek en de bezochte webpagina's. De Lead Forensics-tool gebruikt IP-tracking voor het identificeren van bedrijven en maakt geen gebruik van cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Het zal nooit individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie onze website heeft bezocht. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om bedrijven te identificeren die mogelijk gebruik willen maken van onze producten en / of diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk onze onderneming laten groeien door het vormen van relaties met nieuwe klanten in een B2B-omgeving. Het nalevingsbeleid van Lead Forensics software-informatie kan hier worden bekeken (https://www.leadforensics.com/software-data-compliance/).
2.4 Servicegegevens
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt (‘servicegegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, bedrijfsinformatie en informatie met betrekking tot uw eisen, zodat wij de aan u aangeboden diensten kunnen vervullen. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om relevante goederen en/of diensten aan u aan te bieden en verkopen. De juridische basis voor deze verwerking betreft de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het, op uw verzoek, ondernemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan.
2.5 Transactiegegevens
We kunnen informatie met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten (‘transactiegegevens’), verwerken als u deze met ons en/of via onze website aangaat. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw creditcardgegevens en de transactiegegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. De transactiegegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om de gekochte goederen en diensten te leveren en om deze transacties goed te registreren. De juridische basis voor deze verwerking betreft de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het, op uw verzoek, ondernemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, te weten ons belang met betrekking tot goed bestuur van ons bedrijf.
2.6 Marketinggegevens
We kunnen persoonsgegevens verwerken om onze producten en/of diensten te verkopen aan gebruikers van onze website en diensten (‘marketinggegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en informatie met betrekking tot uw voorkeuren voor contact. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om u e-mailberichten te kunnen toesturen om u diensten en/of producten aan te bieden die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.
2.6.1 Als de data betrekking heeft op een Naamloze vennootschap, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.2 Als de data betrekking heeft opeen bedrijf, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.3 Als de data betrekking heeft op een Zelfstandige wordt deze data vertrouwelijk verwerkt.
2.6.4 Als de data betrekking heeft tot een Onderneming wordt deze data vertrouwelijk verwerkt.
2.6.5 Als de data betrekking heeft op een goed doel, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.6 Als de data betrekking heeft op een School of Universiteit, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.7 Als de data betrekking heeft op de overheid, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.8 Als de data betrekking heeft op de Defensie, wordt deze data verwerkt met de legitieme bedoeling bedrijfsgroei te genereren op basis van een business-to-business bedrijfsmodel.
2.6.9 Als de data betrekking heeft tot een individu wordt deze data vertrouwelijk verwerkt.
2.6.10 Indien geen van bovenstaande op u van toepassing i, wordt deze data vertrouwelijk verwerkt.
2.7 Personalisatiegegevens
We kunnen persoonsgegevens verwerken om profielen samen te stellen van gebruikers van onze website en diensten (‘profielgegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit bedrijfstype, functietitel, afdeling, sector, leeftijd, geslacht, informatie over het gebruik van onze website en algemene interesses. Deze gegevens zijn afkomstig van u of uw werkgever. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om ons meer inzicht te bieden in de manier waarop onze website en diensten worden gebruikt en om ons in staat te stellen om uw ervaring op de website te verbeteren en/of personaliseren. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de verbetering van onze websites en diensten en de groei van ons bedrijf.
2.8 Correspondentiegegevens
We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u aan ons verstrekt (‘correspondentiegegevens’). Deze gegevens kunnen bestaan uit de inhoud van de communicatie en metagegevens met betrekking tot de communicatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de communicatie die u naar ons verzendt, via e-mail, telefonisch of via formulieren op onze website (waardoor de metagegevens worden gegenereerd). Deze gegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en voor onze eigen administratie. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten het juiste beheer van onze website en communicatie met gebruikers.
2.9 Publicatiegegevens
We kunnen de informatie verwerken die u publiceert via onze website of diensten (‘publicatiegegevens’). De publicatiegegevens kunnen mogelijk worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. Deze gegevens zijn afkomstig van de informatie die u verstrekt met betrekking tot onze producten en/of diensten, hetzij via e-mail of via kanalen zoals recensiediensten. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten het goede beheer van onze website en de groei van ons bedrijf via de publicatie van gecontroleerde recensies van klanten.
2.10 We kunnen al uw persoonsgegevens die in dit beleid staan vermeld verwerken als dat nodig is om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
2.11 We kunnen al uw persoonsgegevens die in dit beleid staan vermeld verwerken als dit nodig is om dekking van de verzekering te verkrijgen of te handhaven, om risico's te beheersen of om deskundig advies in te winnen. De juridische basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze legitieme belangen, te weten de bescherming van ons bedrijf tegen risico's.
2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we mogelijk uw persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in artikel 2, kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken als deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
3 HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN
3.1 We kunnen uw persoonsgegevens aan een lid van onze bedrijfsgroep (te weten onze dochterondernemingen, ons holdingbedrijf en al diens dochterondernemingen) bekendmaken voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de doelen en conform de juridische basis die in dit beleid is beschreven.
3.2 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of deskundige adviseurs voor zover dat redelijkerwijs nodig is om de dekking van de verzekering te verkrijgen of te behouden, om risico's te beheersen, om deskundig advies te verkrijgen of om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
3.3 We kunnen gegevens aan onze leveranciers bekendmaken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om bestellingen te vervullen via onze diensten.
3.4 Met Fluid Rewards kunnen punten gespaard worden met elk geplaatste bestelling. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor cadeau’s en activiteiten. Deze service wordt uitgevoerd in opdracht van Fluid Branding door een externe partij, Incentivesmart.
3.4.1 Na het plaatsen van een bestelling worden klanten uitgenodigd deel te nemen aan deze service.
3.4.2 Klanten die zich aanmelden gaan er mee akkoord dat hun persoonlijke gegevens gedeeld worden met Incentivesmart.
3.4.3 Het privacybeleid van Incentivesmart kan hier worden bekeken. (https://rewards.fluidbranding.com/privacy).
3.5 Naast de specifieke openbaarmaking van persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 3, kunnen we uw persoonsgegevens ook openbaar maken als deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
4 INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
4.1 In dit artikel verstrekken we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
4.2 We gebruiken faciliteiten van externe partijen (zoals de hosting van onze website, de marketingdatabase en software om online te chatten) in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft een beslissing genomen over de toereikendheid van wetten inzake de bescherming van gegevens in dit land. Overdrachten naar dit land zullen worden beschermd met gepaste veiligheidsmaatregelen, te weten het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar privacy@fluidbranding.com.
4.3 We gebruiken faciliteiten van externe partijen (zoals een grafische studio, Binated) in India. De Europese Commissie heeft een beslissing genomen over de toereikendheid van wetten inzake de bescherming van gegevens in dit land. Overdrachten naar dit land zullen worden beschermd met gepaste veiligheidsmaatregelen, te weten het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar privacy@fluidbranding.com.
4.4 U erkent dat de persoonsgegevens die u via onze website of diensten verzendt voor publicatie via internet wereldwijd beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.
5 BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
5.1 Dit artikel beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens; dit beleid en deze procedure zijn ontworpen om te helpen garanderen dat we aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens voldoen.
5.2 Persoonsgegevens die we voor enig doel of voor enige doelen verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doelen nodig is.
5.3 We zullen uw persoonsgegevens als volgt bewaren:
5.3.1 Persoonsgegevens zullen door Fluid Branding worden bewaard zolang er een legitieme zakelijke noodzaak is om deze te bewaren, tenzij in deze clausule anders wordt vermeld. Dit kan zijn vanwege de noodzaak voor gebruik ervan, zoals administratie, analyse en rapportage.
5.3.2 Gegevens van Google Analytics zullen overeenkomstig ons beleid voor het bewaren van gegevens maximaal 50 maanden na de laatste sessie van de gebruiker op onze website worden bewaard.
5.3.3 Een kopie van ons beleid voor het bewaren van gegevens is op verzoek verkrijgbaar en kan worden verkregen via privacy@fluidbranding.com.
5.4 Zoals in artikel 7.5 staat vermeld, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd. Raadpleeg artikel 7.5 in dit beleid voor meer informatie over het recht op verwijdering.
5.5 Niettegenstaande de overige bepalingen in dit artikel kunnen we uw persoonsgegevens bewaren als dit bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons van toepassing is of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
6 WIJZIGING VAN DIT BELEID
6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. We adviseren u om deze pagina af en toe te raadplegen om er zeker van te zijn dat u eventuele wijzigingen in dit beleid accepteert.
6.2 We kunnen u via e-mail informeren over wijzigingen in dit beleid.
7 UW RECHTEN
7.1 We hebben in dit artikel de rechten samengevat die u hebt op grond van wetgeving inzake de bescherming van gegevens. Sommige rechten zijn ingewikkeld en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. We adviseren u daarom om de relevante wetten en richtlijnen van de wetgevende instanties te lezen voor een volledige verklaring van deze rechten.
7.2 Uw belangrijkste rechten op grond van wetgeving inzake de bescherming van gegevens zijn:
7.2.1 Het recht van toegang;
7.2.2 Het recht op rechtzetting;
7.2.3 Het recht op gegevenswissing;
7.2.4 Het recht op beperking van de verwerking;
7.2.5 Het recht van bezwaar tegen de verwerking;
7.2.6 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
7.2.7 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie; en
7.2.8 Het recht om toestemming in te trekken.
7.3 U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens en bepaalde aanvullende gegevens te vragen. De aanvullende gegevens bestaan uit details over de doelen van de verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. We zullen u een kopie van uw persoonsgegevens geven mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad. De eerste kopie zal kosteloos worden verstrekt, maar voor extra kopieën kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht.
7.4 U hebt het recht om onnauwkeurige gegevens over u te laten rechtzetten en, met inachtneming van de doelen van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.
7.5 U hebt in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens zonder vertraging te laten wissen. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doelen waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in, u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van toepasselijke wetten inzake de bescherming van gegevens, de verwerking is gericht op direct marketing en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er gelden echter uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. De algemene uitzonderingen betreffen bijvoorbeeld uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, naleving van een wettelijke verplichting of het indienen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim.
7.5.1 Het kan maximaal 28 dagen duren voordat een dergelijk verzoek tot het wissen van gegevens in onze systemen is doorgevoerd.
7.6 U hebt in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Er is sprake van deze omstandigheden als u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, als de verwerking onwettig is maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens, als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen van onze verwerking maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim en als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking en dat bezwaar wordt geverifieerd. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen deze echter alleen verwerken met uw toestemming, voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of voor belangrijke openbare belangen.
7.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de juridische basis voor de verwerking bepaalt dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang, om enig officieel gezag dat op ons berust uit te oefenen of vanwege legitieme belangen die door ons of een externe partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we de verwerking van persoonsgegevens stoppen tenzij we overtuigende juridische gronden voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of tenzij de verwerking nodig is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
7.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (inclusief voor het maken van profielen voor direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel stoppen.
7.9 Voor zover de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens bestaat uit
7.9.1 toestemming, of
7.9.2 dat de verwerking nodig is voor uitvoering van een contract waarvoor u een partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan, en dergelijke verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte indeling te ontvangen die door een machine kan worden gelezen. Dit recht geldt echter niet wanneer het een negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.
7.10 U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op wetten op het gebied van gegevensbescherming. In het Verenigd Koninkrijk betreft dit het Information Commissioner's Office (ICO).
7.11 U hebt, voor zover uw toestemming de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.
7.12 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door uw schrijven te richten aan onze geregistreerde maatschappelijke zetel.
8 OVER COOKIES
8.1 Een cookie is een bestand dat een identificator (een tekenreeks met letters en cijfers) bevat, dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De ID wordt daarna elke keer als de browser een pagina van de server opvraagt teruggezonden.
8.2 Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn. Een permanent cookie zal door een webbrowser worden opgeslagen en blijft tot de ingestelde vervaldatum geldig tenzij de gebruiker het cookie voor de vervaldatum verwijdert. Een sessiecookie zal daarentegen vervallen nadat de sessie van de gebruiker is afgesloten, als de webbrowser wordt gesloten.
8.3 Cookies bevatten over het algemeen geen informatie waardoor een gebruiker wordt geïdentificeerd, maar persoonsgegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verzameld via cookies.
9 COOKIES DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT
9.1 Wij en onze dienstverleners gebruiken cookies. Deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt.
9.2 Hieronder staat een overzicht van cookies die door onze website worden geplaatst als u browset, inclusief informatie over de externe partij die de cookie plaatst (indien van toepassing) en een uitleg over het doel:
Organisatie Geplaatste cookies Doel/uitleg
Fluid Branding Ltd. ci_session, cookielaw, currency, external_no_cache, frontend, PHPSESSID Deze cookies betreffen de functionaliteit van de website en zijn vereist om onze website goed te laten functioneren.
fb_visitor_id, analytics_client_id, track_entry, track_referer, track_source, track_sourceid Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren en de werking en gebruikerservaring van de website verbeteren. Ze laten ons ook weten hoe gebruikers op onze website komen.
Google _dc_gtm_UA-#######-# Eigenaars van websites kunnen met Google Tag Manager scripts van externe partijen op hun website inschakelen. Wij gebruiken Google Tag Manager om bepaalde websitefuncties van externe partijen, zoals Olark Chat, in te schakelen.
_ga, _gali, _gat_UA-#######-#, _gid Google Analytics gebruikt cookies om te bepalen welk domein moet worden gemeten, om unieke gebruikers te herkennen en om pagina's die ze bezoeken en andere informatie over hun gedrag te registreren.
IDE Google gebruikt cookies om advertenties op andere locaties op het internet weer te geven op basis van de producten die u op bepaalde websites bekijkt. Dit wordt ‘remarketing’ genoemd en is het doel van dit cookie.
Bing _uetsid, MUID, MUIDB Dit cookie wordt gebruikt om het websitebezoek te volgen en de prestaties van marketingactiviteiten buiten de website via Bing te controleren.
Olark _gat_olark, _ok, _okbk, _okck, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid Olark plaatst deze cookies, zodat we onze livechatfunctie op de website kunnen aanbieden.
Dotdigital dmSessionID, dm_i, recordID, dmSessionID Dotdigital is ons e-mailmarketingplatform. We gebruiken cookies om het verkeer naar onze site bij te houden van e-mails die we verzenden.
Ruler Analytics __racnt, __racplx0, __rafm, __rasel0, __rasesh, __ratel0 Ruler Analytics plaatst cookies die ons helpen om te bepalen hoe de website wordt gebruikt en hoe gebruikers op de website komen, zodat we de gebruikerservaring en onze marketingactiviteiten kunnen verbeteren.
Linkedin bcookie, BizoID, bscookie, lang, lidc, UserMatchHistory LinkedIn stelt cookies in, zodat het bedrijf advertenties op zijn eigen platform kan weergeven op basis van inhoud die u elders op het internet hebt weergegeven. LinkedIn koppelt gebruikers van de dienst die op onze website zijn geweest en levert dienovereenkomstig advertenties voor onze website.
Facebook fr Facebook stelt cookies in, zodat het bedrijf advertenties op zijn eigen platform kan weergeven op basis van inhoud die u elders op het internet hebt weergegeven. Facebook koppelt gebruikers van de dienst die op onze website zijn geweest en levert dienovereenkomstig advertenties voor onze website.
Youtube PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC We sluiten af en toe video's van YouTube in op onze website. Deze cookies worden door YouTube geplaatst en gebruikt voor de functionaliteit van deze video's.
10 COOKIES BEHEREN
10.1 U kunt in de meeste browsers cookies weigeren en verwijderen. U vindt echter actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies via de volgende koppelingen:
10.1.1 Google Chrome: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
10.1.2 Firefox: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
10.1.3 Opera: Raadpleeg hier meer informatie: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
10.1.4 Internet Explorer: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
10.1.5 Safari: Raadpleeg hier meer informatie: https://support.apple.com/kb/PH21411
10.1.6 Edge: Raadpleeg hier meer informatie: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
10.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze website. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.
11 ONZE BEDRIJFSGEGEVENS
11.1 Onze website is eigendom van en wordt beheerd door Fluid Branding Ltd.
11.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 05867605. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Trevithick, Brunel Business Park, St Austell, Cornwall, PL25 4TJ.
11.3 U kunt contact met ons opnemen:
11.3.1 via de post, aan het bovenvermelde postadres;
11.3.2 via het contactformulier op onze website;
11.3.3 telefonisch, via het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd; of
11.3.4 via e-mail (enquiries@fluidbranding.com).
12 CONTACTGEGEVENS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
12.1 Fluid Branding is niet wettelijk verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, maar alle vragen met betrekking tot privacy en wetten op het gebied van gegevens kunnen worden gericht aan privacy@fluidbranding.com.